OBUKA-“RAZVOJ LIDERA: IZGRADI. INSPIRIŠI. OSTVARI.”

Sa velikim zadovoljstvom želimo da podelimo sjajne vesti – upravo smo završili našu obuku liderstva, a put ka razvoju izuzetnih lidera je bio inspirativan i obogaćujuć. Interaktivna obuka otvorenog tipa je održana u Novom Sadu, 26.septembra 2021. Obuci su prisustvovali menadžeri kompanija koji su naučili da prave razliku između Lidera i Menadžera, kao i koje su to osobine i veštine potrebne za efikasno vođenje zaposlenih. Naučili su i kako da se izbore sa strahom od neuspeha i da akcije drugih usmere u pravcu produktivnosti.

Hvala svim polaznicima na entuzijazmu i posvećenosti tokom obuke. Vaša predanost čini nas ponosnim, i radujemo se videti kako ćete primeniti stečena znanja u svojim profesionalnim putanjama.