FIRMA EUROPRODUCT-UNAPREĐENJE ORGANIZACIONE KLIME

Nova 2022. godina nama je počela još jednom lepom saradnjom sa firmom Europroduct. Kroz Profesionalnu Selekciju, uvođenjem sistema za merenje perfomansi zaposlenih, i treninga na temu “Veština Komunikacije” radili smo na građenju bolje radne atmosfere u firmi, koja za rezultat ima povećanje produktivnosti zaposlenih.

Trening “Veštine Komunikacije” koji smo održali 07.05. i 14.05.2022. imao je za cilj da zaposlenima obezbedi bolje međusobno razumevanje. Želimo im da novostečeno znanje efikasno koriste na poslu.