UNIVERZITET EDUCONS – TRENING POSLOVNIH VEŠTINA

U oktobru 2023. godine, započeli smo još jedan sjajan projekat sa Univerzitetom Educons, čiji je fokus usmeren na razvoj liderskog potencijala zaposlenih na Univerzitetu.

Liderstvo je ključna komponenta uspeha u svim aspektima života, bilo da se radi o profesionalnom razvoju, timskom radu, ili vođenju sopstvenog života. Naša obuka je pružila duboko razumevanje liderstva i osnažila zaposlene da postanu bolji lideri u svakom pogledu.

Tokom obuke, zaposleni na Univerzitetu su istraživali različite aspekte liderstva, uključujući:

  • Veštine Komunikacije: Sticali su dublje razumevanje efikasne komunikacije, uključujući asertivnost, slušanje i postavljanje pitanja.
  • Timski Rad i Motivacija: Naučili su kako da motivišu i vode svoje timove ka zajedničkim ciljevima.
  • Donošenje Odluka i Rešavanje Problema: Razvili su veštine za donošenje odluka i rešavanje kompleksnih problema.
  • Samopouzdanje i Upravljanje Emocijama: Radili su na razvijanju samopouzdanja i sposobnosti da upravljaju emocijama u stresnim situacijama.

Naši stručni predavači su pružili dragocena znanja i praktične veštine, a interaktivne diskusije i vežbe su učesnicima omogućile da primene teorijska saznanja u stvarnim situacijama.

Hvala svim polaznicima na njihovom entuzijazmu i trudu tokom obuke. Radujemo se nastavku saradnje.