TRENINZI POSLOVNIH VEŠTINA

Ulaganje u znanje plaća nabolje kamate’’

Treninzi poslovnih veština su namenjeni svima koji su spoznali svoje slabosti i nedostatke, voljni su da rade na sebi, ali nisu sigurni na koji način to da postignu.

Sa nama i našim stručim treninzima asertivne komunikacije možete naučiti kako da negujete razumevanje, izgradite poverenje i ojačate tim u kome radite.

treninzi 1 scaled 1
treninzi 2 scaled 1

Trening obuhvata:

 • Stilove komunikacije- asertivnost
 • Aktivno slušanje
 • Feedback
 • Različiti tipovi sagovornika
 • Teški sagovornici- upravljanje prigovorima
 • Neverbalna komunikacija
 • Emocije u komunikaciji
 • Prezentacijske veštine

Realizaciju treninga radimo u dogovoru sa Vama i prilagođavamo se Vašim mogućnostima i situaciji. To znači da trening može biti koncipiran u više kratkih susreta ili kao jednodnevni trening.

Kompletan sadržaj treninga prilagođavamo Vašim potreba sa ciljem da postignemo što bolje rezultate.

Iz naše ponude treninga poslovnih veština takođe izdvajamo:

 • Trening timskog rada i saradnje
 • Trening upravljanja stresom
 • Trening upravljanja vremenom
 • Trening kreativnosti i proaktivnosti
 • Trening motivacije
 • Trening emoconalne inteligencije
 
treninzi 2 scaled 1