REŠAVANJE KONFLIKATA UNUTAR ORGANIZACIJE

Primećujete da neke kolege međusobno teško sarađuju što se negativno odražava na celokupan tim i Vaše poslovanje?

Dogovori izostaju, krivica se prebacuje, a greške u poslu su sve učestalije dok se odgovornost ne preuzima ni sa jedne strane.

Imate trenutni problem koji bi da rešite, a ne znate kako ?

Pozovite nas da zajedno identifikujemo uzrok konflikta i kroz medijaciju u 10 koraka destruktivni konflikt pretvorimo u konstruktivni konflikt. Za rešenje konflikata unutar organizacije preporučujemo i obuku zaposlenih na temu: Upravljanje konfliktima

konflikti 480cd58cd6
Kompanijski konflikti. Upravljanje konfliktima

Trening obuhvata:

  • Vrste konflikata
  • Nivoi konflikata
  • Uzroci konflikata
  • Načini rešavanja konflikata
  • Stilovi ponašanja u konfliktnim sitacijama
  • Emocionalna inteligencija
  • Komunikacija
  • Delegiranje

Kompletan sadržaj treninga prilagođavamo Vašim potreba sa ciljem da postignemo što bolje rezultate.