PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Dvoumite se koju školu ili fakultet da upišete?! Želite da promenite zanimanje, a niste sigurni čemu bi dali najviše doprinosa i povećali svoju motivaciju?

Možemo vam pomoći da nađete odgovore na ova pitanja kroz dubinski intevju i stručno testiranje. Omogućićemo Vam da okrijete vlastite mogućnosti,sposobnosti i interese i pomoćićemo Vam da spoznate savšen karijerni put za Vas.
undraw Personal settings re i6w4

Ova usluga obuhvata veliki izbor testova ličnosti i profesionalnih veština:

  • Plutchik- index profil emocija
  • Velikih 5+2
  • NEO Pi-R upitnik
  • Test Profesionalnih Interesovanja (TPO)
  • Belbin Team Role test
  • KOG-3 testovi inteligencije

PROCENA LIČNOSTI

Ako ste već odabrali savršenu profesiju za Vas, ali želite da radite na sebi i svom ličnom usavršavanju, naša stručna procena ličnosti će Vam pokazati koje su to slabe, a koje jake strane Vaše ličnosti. Stručna procena ličnosti će Vam pomoći da bolje upravljate sami sobom i svojim sposobnostima, kao i da saznate koje veštine treba dalje da usavršite.