ORGANIZACIONA ANALIZA STANJA FIRME

Organizacionom analizom stanja ćemo Vam pomoći da izmerite zadovoljstvo zaposlenih u organizaciji i otkrijete koji aspekti posla bi se mogli unaprediti.

Anonimnim upitnikom koji popunjavaju zaposleni, dolazimo do odgovora šta je to što zaposleni vide kao slabost i snagu u organiciji.

 
 
 
selekcija i regrutacija 2 slika 653bb65c42 scaled 1
carlos muza hpjSkU2UYSU unsplash

Ispitaćemo stavove i uverenja zaposlenih vezana za očekivanja od kompanije i u kojoj meri zaposleni prihvataju vrednosti koje organizacija neguje.

Otkrićemo Vam na kojim relacijama poslovanja treba poboljšavati komunikaciju, da li je timski rad zastupljen i u kojoj meri i šta su glavni uzroci konflikata i stresa.

Otkrićemo Vam u kojoj meri su zaposleni motivisani i šta utiče na njihovu motivaciju.

Nakon što identifikujemo i analiziramo sve slabosti organizacije i timova unutar nje daćemo Vam rešenje za najefikasnije unapređenje poslovanja Vaše organizacije.