POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA-OBUKA EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

Dana 30.09.2022. je održana obuka na temu emocionalne inteligencije i njenom značaju za poslovni uspeh. Kroz projekat koji je podržao Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, a realizovalo udruženje Biznis na Štiklama, naša Konsultantkinja Jelena Veselinović imala je čast da podeli znanje i iskustvo sa ženama koje planiraju da se upuste u preduzetničke vode.