PANEL DISKUSIJA

U okviru Panel Diskusije na temu  preduzetništva, održane 03.12.2021. u Novom Sadu, naša konsultantkinja Jelena Veselinović, imala je priliku da razmeni mišljenja na ovu temu sa podpredsednikom Pokrajinske Vlade, Brankom Ćurčićem, sekretarom udruženja usluga Privredne Komore Vovodine, Branislavom Momićem i inovatorkom i preduzetnicom Stefanom Miladinović. Modelator programa bio je sjajni Borislav Despotović, novinar i urednik na RTV.