Pravila o privatnosti

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Obaveštenje o privatnosti obezbeđuje okvir razumevanja o ličnim podacima koje prikuplja agencija HR Factor, kako to zahteva Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući i odredbe Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR) u domenu njene primene.

Svrha politike privatnosti je da Vam pruži jasne i transparentne informacije o tome kako se Vaši lični podaci prikupljaju, koriste, otkrivaju i štite.

Takođe pruža informacije o pravima koje možete ostvariti u vezi sa Vašim podacima o ličnosti, na kraju kako da kontaktirate naše ili druge nadležne organe u slučaju da imate neki prigovor, predlog ili sugestiju u vezi sa gore navedenim.

Da biste lakše pronašli informacije, sledi sadržaj ove politike privatnosti:

 • Način prikupljanja podataka o ličnosti
 • Vrste podataka koje prikupljamo
 • U koju svrhu prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti
 • Kako štitimo lične podatke
 • Koliko dugo čuvamo podatke koje prikupljamo
 • Prenos podataka
 • Prava koja možete ostvariti
 • Ažuriranja naše Politike privatnosti
 • Kako nas kontaktirati

Prilikom Vaše interakcije sa našim sajtom, lični podaci se prikupljaju popunjavanjem obrazaca, kreiranjem naloga koje direktno popunjavate, kao i automatsko prikuplanje podataka tokom Vaše interakcije sa sajtom. 

Mi možemo koristiti vaše lične podatke da bi smo Vam dostavljali marketinške poruke putem imejla. U svakom trenutku se možete izjasniti da ubuduće ne želite da primate marketinške poruke.

Kao korisnici našeg sajta i usluga koje Vam pružamo, podatke koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate prilikom registracije, najčešće oni koji su sadržani u vašim radnim biografijama, koji između ostalog podrazumevaju sledeće: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail, radno iskustvo i obrazovanje.

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo u sledeće svrhe:

 • pružanje rešenja za radnu snagu i povezivanje ljudi sa mogućim radnim mestima;
 • pronalaženje odgovarajućeg posla;
 • pružanje dodatnih usluga, kao što su obuke, savetovanje za karijeru i usluge tranzicije u karijeri
 • pružanje drugih usluga iz domena HR konsaltinga;
 • odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve, upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg poslovanja uključujući razvoj, poboljšanje, analizu i unapređenje naših usluga, upravljanje našim komunikacijama, izvođenje analitike podataka i dr.

 • kreiranje i upravljanje onlajn naloga

Kako bismo obezbedili odgovarajuću bezbednost i poverljivost ličnih podataka, primenili smo sledeće mere bezbednosti:

Šifriranje podataka u tranzitu;
Jaka kontrola autorizacije autentičnosti;
Ojačana mrežna infrastruktura;
Rešenja za praćenje mreža.

U našim sistemima čuvamo lične podatke ne duže nego što je potrebno u pogledu ispunjenja svrhe za koje su prikupljeni podaci. Krajnji rok čuvanja podataka je 1 godine od dana kada smo ih primili u našu bazu podataka.

U skladu sa svrhom obrade vaših podataka o ličnosti, iste možemo preneti trećim licima, kao što su povezana pravna lica Rukovalaca, kao i druga pravna lica sa kojima Rukovaoci vaših podataka imaju zaključene ugovore o poslovno tehničkoj saradnji.

Ukoliko prenosimo Vaše podatke trećim licima, prenos i obrada podataka se vrši isključivo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poslodavci

Svrha obrade podataka: Poslodavci određuje svrhu obrade na način da donosi odluke o sprovođenju postupaka za selekciju kandidata za posao i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu odabira kandidata koji najviše odgovaraju njegovim poslovnim interesima; Način obrade podataka: Poslodavci određuje parametre, odnosno profil kandidata za posao i na taj način utiču na to koji podaci će se obrađivati i koje kategorija lica.

Pravo na pristup – imate pravo da od Rukovaoca zahtevate informaciju o tome da li obrađuje vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i pravo na kopiju podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci o Vama bez nepotrebnog odlaganja isprave, kao i da se nepotpuni podaci dopune.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da od Rukovaoca zahtevate da se vaši podaci o ličnosti izbrišu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da ograničite obradu podataka od strane Rukovaoca.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Jelena Veselinović kome se možete obratiti ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa Politikom privatnosti i obradom vaših ličnih podataka,  čiji kontakt podaci su:

e-mail: jelena.veselinovic@hrfactor.rs