Razvoj veština liderstva i upravljanje timom

Date

01 јун 2024
Ističe

Time

Svi dani

O treningu: Trening na temu „Razvoj veština liderstva i upravljanje timom” je interaktivan, praktičan i pristupačan svima. Ne zahteva prethodno iskustvo. Sadržaj je dinamičan i podstiče otvorenu diskusiju. Kroz realne situacije i primere, naučiće te kako da unapredite veštine vođenja, komunikacije i motivacije Vas samih, kao i timova u kojima radite.

Cilj treninga: Cilj obuke liderstva je osnaživanje učesnika da prepoznaju svoje liderstvo, razvijaju ključne veštine za efikasno vođenje timova i inspirišu svoje saradnike ka postizanju zajedničkih ciljeva, stvarajući pozitivnu radnu atmosferu i održavajući visok nivo produktivnosti.

Kome je trening namenjen?

 • HR stručnjacima
 • Menadžerima, rukovodiocima i tim liderima na svim nivoima
 • Pojedincima izvan poslovnog okruženja koji žele da unaprede svoje veštine vođenja i uticaja
 • Preduzetnicima

Program obuke:

 1. Uvod u liderstvo
 • Definisanje liderstva i uloge lidera u organizaciji
 • Razlike između lidera i menadžera
 • Ključne kompetencije lidera
 • Autoritet i moć
 • Vežbe i simulacije
 • Studije slučaja i diskusije
 1. Stilovi liderstva
 • Prednosti i ograničenja prinudnog, autoritativnog, demokratskog i predvodničkog stila rukovođenja, kao i stila pripadnosti i trenera.
 • Identifikacija sopstvenog stila rukovođenja
 • Balans u odnosima
 • Vežbe i simulacije
 • Studije slučaja i diskusije
 1. Izgradnja odnosa jedan na jedan
 • Efikasna komunikacija
 • Tehnike asertivne komunikacije
 • Efikasno upravljanje konfliktima
 • Vežbe i simulacije
 1. Timski rad i poverenje
 • Šta je poverenje i kako ga izgraditi u timu
 • Razlike između tima i grupe
 • Prednosti timskog rada
 • Vežbe i simulacije

Trening se radi kroz:

 • Praktične primere
 • Interaktivne vežbe
 • Grupne diskusije
 • Vizuelne i video materijale sa uvidom u teorijski i metodološki okvir

Šta dobijate nakon treninga?

 • Setifikat o završenoj obuci “Razvoj veština liderstva i upravljanje timom”
 • Materijale koji će Vam koristiti u praksi

Obuka se Može Održavati Kako Uživo, Tako i Online, Prilagođavajući se Potrebama Kandidata. Datum i Vreme Obuke Se Dogovaraju Individualno.

 

 

Cena

16,000 RSD
Kategorije

Organizator

HRFactor
Phone
+(381) 66 52 10 059
Sajt
https://www.hrfactor.rs/

Predavači

QR Code