Intervju zasnovan na kompetencijama

Date

01 јун 2024
Ističe

O treningu: Naš interaktivni trening na temu „Intervjua baziranog na kompetencijama“ je praktičan, interaktivan i pristupačan svima, bez obzira na prethodno iskustvo. Kroz dinamičan sadržaj koji podstiče otvorenu diskusiju i koristi realne situacije i primere, naučićete kako detaljno analizirati radno mesto, pronaći i proceniti kandidate čiji se profil ličnosti, znanje i veštine najbolje uklapaju u zahteve radnog mesta i organizacionu klimu.

Cilj Treninga: Osnaživanje polaznika da efikasno i samostalno vode kompletan proces selekcije, obuhvatajući analizu radnog mesta, primenu različitih metoda procene sposobnosti kandidata i privlačenje talenata koji najbolje odgovaraju potrebama organizacije.

Kome je Namenjen Trening:

 • HR stručnjacima
 • Studentima koji žele da steknu praktične veštine iz oblasti selekcije i regrutacije
 • Menadžerima odgovornim za regrutaciju i selekciju novih zaposlenih
 • Tim liderima koji učestvuju u procesima intervjuisanja i procene kandidata

Program Obuke:

 1. Uvod u Selekciju i Regrutaciju:
 2. Analiza Radnog Mesta
  • Identifikacija Ključnih Kompetencija Potrebnih za Uspeh na Poslu
  • Sastavljanje Opisa Posla i Specifikacija Radnog Mesta koje Odražavaju Te Kompetencije
  • Planiranje Strategije za Privlačenje Odgovarajućih Kandidata
 3. Kreiranje Efikasnih Oglasa za Posao:
  • Pisanje Privlačnih i Informativnih Oglasa koji Jasno Definišu Očekivane Zadatke, Kvalifikacije i Beneficije
 4. Kanali Regrutacije:
 5. Proces Screeninga Kandidata:
  • Razvoj Kriterijuma za Filtriranje Prijava
  • Primena Prvih Faza Selekcije (pregled CV-ja, inicijalni razgovori putem telefona ili emaila)
 6. Tehnike Procene Kandidata:
  • Intervju Zasnovan na Kompetencijama: Postavljanje Relevantnih Pitanja koja će Proceniti Veštine, Motivaciju i Uklapanje sa Organizacijom
  • Vežbe Simulacije Intervjua (Vi u Ulozi Intervjuera)
  • Testovi Znanja, Sposobnosti i Ličnosti
  • Testovi Motivacije i Liderstva
  • Radni i Grupni Zadatak
 7. Finalna Procena i Odabir Kandidata:
  • Analiza Rezultata Intervjua i Evaluacija Kandidata
  • Izveštaj Profesionalne Selekcije: Detalji Procesa, Opis Pozicije i Rezultati Procene
 1. Evaluacija Programa Obuke i Povratne Informacije Učesnika

Trening se Održava Kroz:

 • Praktične Primere
 • Interaktivne Vežbe
 • Grupne Diskusije
 • Vizuelne i Video Materijale sa Uvidom u Teorijski i Metodološki Okvir

Nakon Treninga Dobijate:

 • Setifikat o Završenoj Obuci „Intervju Zasnovan na Kompetencijama“
 • Sposobnost da Samostalno Sprovedete Kompletan Proces Selekcije na Sveobuhvatan i Objektivan Način
 • Materijale koji će Vam Koristiti u Praksi

U skladu sa dogovorom, obuka se Može Održavati Kako Uživo, Tako i Online.

Trajanje treninga je 8 sati. Moguće je organizovati sve u jednom danu, kao i u 2 dana po 4 sata.

Datum i Vreme Obuke Se Dogovaraju Individualno.

 

 

 

 

 

Cena

16,000 RSD
Kategorije

Organizator

HRFactor
Phone
+(381) 66 52 10 059
Sajt
https://www.hrfactor.rs/

Predavači

QR Code